Öğretmen Adaylarının Yürütücü İşlev Becerilerinin Ayrık Duygular ile Etkileşiminin Bilgisayar Simülasyonu Ortamında İncelenmesi (TÜBİTAK - 1001)

Projenin Amacı: Bu çalışmada bilişsel süreçleri anlama ile denetlemeyi kapsayan ve öğretmenler için en temel yeterliklerden biri olduğu vurgulanan yürütücü işlev becerileri ile öğretmen duygularının ve duygu geçişlerinin etkileşiminin bilişsel işlevlerden "güncelleme, değişim ve engelleme" bileşenleri kapsamında bilgisayar simülasyonu ortamında hazırlanan bir öğretim görevinde incelenmesi amaçlanmaktadır.Bu kapsamda temelde iki ana araştırma problemine odaklanılacaktır;

 • Öğretmen adaylarının yürütücü işlev becerisi kapsamında bireysel farklılıklarına göre öğretim süresince deneyimlediği duygu durumları (kategori-deneyimleme süresi), duygunun zamansal değişimine ilişkin örüntüleri ve öğretim performansı farklılaşmakta mıdır?
 • Öğretim süresince deneyimlenen duygulara göre çalışma belleği, bilişsel esneklik ve engelleme kontrol becerisi farklılaşmakta mıdır?
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Arif Altun (Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
e-posta:altunar@hacettepe.edu.tr)

Araştırmacılar:

 • Arş. Gör. Dr. Şeyma Çağlar Özhan (Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)
 • Doç. Dr. Vildan Özeke (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü)
 • Arş. Gör. Dr. Adem Özgür (Uşak Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Bursiyerler:

 • Öğr. Gör. Perihan Tekeli
 • Sema Toker
 • Meryem Alpay

Proje kapsamında beş iş paketi bulunmaktadır:

 1. Gereksinimlerin belirlenmesi ve Ortamların Tasarımı
 2. Bu iş paketi kapsamında;
  1. Öğretmenlerin yürütücü işlev becerisi ve duygularına ilişkin literatür taramasının gerçekleştirilmesi - Tamamlandı
  2. Yürütücü işlev görevinin incelenmesi - Tamamlandı
  3. Tasarım-geliştirme-uygulama aşamaları için teknik sistem gereksinimlerinin belirlenmesi - Tamamlandı
  4. Uygulama ortamının ve sürecinin tasarımı yapılması - Tamamlandı

  Simülasyon ortamında öğretmen adayları için örnek bir görev: 3. Simülasyon Tabanlı Öğretim Görevinin Geliştirilmesi
 4. Bu iş paketi kapsamında;
  1. Sınıfta simülatöründeki örnek olaylara ilişkin listenin hazırlanması - Tamamlandı
  2. Örnek olayların sunumuna ve sıralamasına ilişkin kural setinin çıkarılması - Tamamlandı
  3. Simülasyon tabanlı öğretim görevinin geliştirilmesi - Tamamlandı
  4. Simülasyon tabanlı öğretim görevinin kullanılabilirlik testlerinin yapılması - Tamamlandı

  Kullanılabilirlik testinden örnek görseller: 5. Yürütücü İşlev Becerisi Görevinin Düzenlenmesi
 6. Bu iş paketi kapsamında;
  1. Yürütücü işlev becerisi görevinin kullanımı ve uygulamasını kapsayan bir kılavuz - Tamamlandı
  2. Güncellenen yürütücü işlev becerisi görevinin dijital prototipi - Tamamlandı
  3. Güncellenen yürütücü işlev becerisi görevinin işlevsel analizini gösterir rapor - Tamamlandı

  Yürütücü işlev becerisi görevi için kullanılan Beyin Atölyesi programı ve duygu görselleri eklenmiş hali: 7. Uygulama
 8. Bu iş paketi kapsamında;
  1. Uygulama ortamının hazırlanması - Tamamlandı
  2. 90 katılımcıyla uygulamanın gerçekleştirilmesi - Tamamlandı

  Uygulama sürecine ilişkin ortam görselleri: 9. Analiz
 10. Bu iş paketi kapsamında;
  1. Sınıfta simülatöründeki örnek olaylara ilişkin listenin hazırlanması - Tamamlandı
  2. Örnek olayların sunumuna ve sıralamasına ilişkin kural setinin çıkarılması - Tamamlandı
  3. Oluşturulan kurallar ve verilerin toplanan verilerle bütünleştirilmesi - Tamamlandı
  4. Verilerin ön işlemesi, analizi ve raporlaması - Tamamlandı

Proje kapsamında yapılan etkinlikler ve yayınlar:

Yayınlar:

 • Tekeli, P., Özhan, Ş. Ç., & Altun, A. (2024). Usability of a simulation-based teaching task: evaluation through eye tracking. In INTED2024 Proceedings (pp. 1396-1404). IATED, Spain. İncele

Seminer:Çalıştay:Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara