Öğretmen Adaylarının Yürütücü İşlev Becerilerinin Ayrık Duygular ile Etkileşiminin Bilgisayar Simülasyonu Ortamında İncelenmesi (TÜBİTAK - 1001)

Projenin Amacı: Bu çalışmada bilişsel süreçleri anlama ile denetlemeyi kapsayan ve öğretmenler için en temel yeterliklerden biri olduğu vurgulanan yürütücü işlev becerileri ile öğretmen duygularının ve duygu geçişlerinin etkileşiminin bilişsel işlevlerden "güncelleme, değişim ve engelleme" bileşenleri kapsamında bilgisayar simülasyonu ortamında hazırlanan bir öğretim görevinde incelenmesi amaçlanmaktadır.Bu kapsamda temelde iki ana araştırma problemine odaklanılacaktır;

 • Öğretmen adaylarının yürütücü işlev becerisi kapsamında bireysel farklılıklarına göre öğretim süresince deneyimlediği duygu durumları (kategori-deneyimleme süresi), duygunun zamansal değişimine ilişkin örüntüleri ve öğretim performansı farklılaşmakta mıdır?
 • Öğretim süresince deneyimlenen duygulara göre çalışma belleği, bilişsel esneklik ve engelleme kontrol becerisi farklılaşmakta mıdır?
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Arif Altun (Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
e-posta:altunar@hacettepe.edu.tr)

Araştırmacılar:

 • Arş. Gör. Şeyma Çağlar Özhan (Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)
 • Doç. Dr. Vildan Özeke (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü)
 • Arş. Gör. Dr. Adem Özgür (Uşak Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Bursiyerler:

 • Sema Toker

Proje kapsamında beş iş paketi bulunmaktadır:

 1. Gereksinimlerin belirlenmesi ve Ortamların Tasarımı
 2. Simülasyon Tabanlı Öğretim Görevinin Geliştirilmesi
 3. Yürütücü İşlev Becerisi Görevinin Düzenlenmesi
 4. Uygulama
 5. Analiz
Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara