Araştırmacılar
Petek Aşkar
Prof. Dr. Petek Aşkar
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: paskar@hacettepe.edu.tr


Arif Altun
Prof. Dr. Arif Altun
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: altunar@hacettepe.edu.tr


Banu Cangöz
Prof. Dr. Banu Cangöz
Bölüm: HÜ Psikoloji Bölümü ve Bilişsel Psikoloji Lab.
e-Posta: banucan@hacettepe.edu.tr


Prof. Dr. Hakan Tüzün
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: htuzun@hacettepe.edu.tr


Doç. Dr. Gökhan Akçapınar
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: gokhana@hacettepe.edu.tr


Dr. Gökhan Akçapınar Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Doçent olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2014 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almıştır. Araştırma alanları arasında eğitsel log analizi, öğrenme analitikleri, makine öğrenmesi, çevrimiçi ortamlarda öğrenci bilgi ve davranışlarının modellenmesi yer almaktadır. Ocak 2018 - Eylül 2019 tarihleri arasında Kyoto Üniversitesi Bilgisayar ve Medya Araştırmaları Akademik Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. SOLAR ve APSCE üyesidir.
Dr. Alper Beyazıt
Bölüm: Tıp Eğitimi ve Bilişimi | Ankara Üniversitesi
e-Posta: abayazit@ankara.edu.tr


Öğretim Görevlisi Alper BAYAZIT, lisans öğrenimini 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı anabilim dalından 2007 yılında yüksek lisans, 2013 yılında da doktora derecesini almıştır. 2012 yılında bir yıl süre ile Hollanda Groningen Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2015-2019 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. 2019 yılından itibaren, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev almaktadır. 2020'de Fulbright Akademik Araştırma Bursu ile ABD Boston'da bulunan Massachusetts General Hospital Institute'da araştırmalarda bulunmuştur. Çalışma alanlarını, tıp eğitiminde öğrenme analitikleri ve simülasyonlar ile insan-bilgisayar etkileşimi ve eğitimde yapay zeka uygulamaları oluşturmaktadır.
Dr. Vildan Özeke
Bölüm:
e-Posta:


Dr. Galip Kaya
Bölüm:
e-Posta:


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çinici
Bölüm: Ufuk Üniv, Bilgisayar Teknolojileri
e-Posta: macinici@gmail.com


Dr. Mehmet Ali Çinici Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği alanında, Doktora derecesini de 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almıştır. Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler, çalışmalar ve eğitimler yürütmektedir. Araştırma alanları arasında öğrenme nesneleri, uyarlanabilir/akıllı öğrenme ortamları, tekrar kullanılabilirlik, içerik paylaşımı, öğrenme yönetim sistemleri ve bunların entegrasyonu yer almaktadır. Ayrıca gelişen teknolojilerin öğrenme süreçlerinde kullanımı ve büyük veri konularıyla da ilgilenmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi S. Güzin Mazman Akar
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt. | Uşak Üniversitesi
e-Posta: guzin.mazman@usak.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç
Bölüm:
e-Posta:


Dr. Hale Ilgaz
Bölüm: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
e-Posta: hilgaz@ankara.edu.tr


Dr. Hale Ilgaz, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden lisans, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini 2009 ve 2014 yıllarında almıştır. Çalışma alanları; uzaktan öğrenme, e-öğrenme, öğretim tasarımı, e-öğrenme ortamlarındaki bilişsel süreçler, insan bilgisayar etkileşimidir.
Dr. Emel Dikbaş Torun
Bölüm:
e-Posta:


Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu
Bölüm: Manisa Celal Bayar Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: filizkuskaya@gmail.com


Dr. Filiz Mumcu Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölümünden lisans, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ana bilim dalından yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 1998-2017 yılları arasında TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında Önce teknik personel, sonra eğitim koordinatörü olarak görev yapmıştır. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma konuları; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Öğrenme ve Üretme sürecine entegrasyonu, BİT entegrasyonu ve disiplinlerarası bilgisayar bilimi eğitimi konusunda öğretmen eğitimi ve uzaktan eğitim üzerine yoğunlaşmaktadır
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kokoç
Bölüm: Trabzon Üni. | Uygulamalı Bilimler Y.O. | Yönetim Bilişim Sist.
e-Posta: kokoc@trabzon.edu.tr


Dr. Mehmet Kokoç, Trabzon Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde, ikinci lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini KTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden, doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden almıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde Öğretim teknolojilerine, öğretim tasarımına ve veri analizine ilişkin dersler ve eğitimler yürütmektedir. Öncelikli araştırma alanları; açık ve uzak öğrenme, öğrenme analitikleri, bilişsel profilleme, e-öğrenmede video kullanımı ve eğitimde sosyal medyayı kapsamaktadır. Ayrıca dijital teknolojilerin aşırı kullanımının olası etkileri ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularıyla da ilgilenmektedir.
Dr. Fulya Torun
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: fulya.torun@adu.edu.tr


Doktora derecesini 2018'de Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programından almıştır. 2013'ten bu yana Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde aynı bölümde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde bilişim güvenliği ve etik, eğitimde grafik ve canlandırma, bilişiim teknolojileri ve proje geliştirme alanlarında dersler vermektedir. Çalışma alanları bilgisayar bilimi eğitimi, kompütasyonel düşünme, e-öğrenme ortamları, insan bilgisayar etkileşimi, sosyal medya ve bu kapsamlarda öğrenenlerin çeşitli bilişsel özelliklerinin incelenmesini içermektedir.
Dr. Şeyma Çağlar Özhan
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: seymacaglar9@gmail.com


Şeyma Çağlar Özhan, 2015 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Yüksek Lisans derecesini 2017 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini aynı bölüm ve üniversitede sürdürmektedir. Doktora tezi kapsamında öğretmen duyguları, yürütücü işlev becerileri ile fizyolojik ölçümlere odaklanmaktadır. Çalışma alanları arasında öğretimde bilişsel ve duygusal süreçler, eğitsel oyun ve simülasyonlar, insan bilgisayar etkileşimi yer almaktadır.
Öğr. Gör. Perihan Tekeli
Bölüm: Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: perihantekeli48@gmail.com


İlk lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 2014 yılında; ikinci lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde 2015 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini dijital hikaye anlatımı atölyesinde yaşlılarda dijital okuryazarlık deneyimlerinin incelenmesi üzerine 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde tamamladı. Şimdi yine aynı bölüm ve üniversitede doktora eğitimini sürdürmektedir. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevine devam etmektedir. İlgi alanları; bedenselleştirilmiş biliş, e-öğrenme, uzaktan eğitim, öğrenme tasarımı, öğrenme analitikleri, dijital hikaye.
Dr. Adem Özgür
Bölüm: Uşak Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.
e-Posta: adem.ozgur@usak.edu.tr


Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara