Projeler
Öğretmen Adaylarının Yürütücü İşlev Becerilerinin Ayrık Duygular ile Etkileşiminin Bilgisayar Simülasyonu Ortamında İncelenmesi (TÜBİTAK - 1001)
Ontolab
Projenin Amacı: Bu çalışmada bilişsel süreçleri anlama ile denetlemeyi kapsayan ve öğretmenler için en temel yeterliklerden biri olduğu vurgulanan yürütücü işlev becerileri ile öğretmen duygularının ve duygu geçişlerinin etkileşiminin bilişsel işlevlerden "güncelleme, değişim ve engelleme" bileşenleri kapsamında bilgisayar simülasyonu ortamında hazırlanan bir öğretim görevinde incelenmesi amaçlanmaktadır.Bu kapsamda temelde iki ana araştırma problemine odaklanılacaktır.
Bilgisayar Destekli Duygusal Öneri Sisteminin Öğretmen Adaylarının Bilişsel-Duygusal Gelişimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
AffecTeach
Projenin Amacı: Bu projenin iki temel amacı vardır;
  • Zeki ajanlar ve çeşitli duygusal uyaranlar, bilişsel süreçlerle modellenen sanal öğrencilerle öğretmen adaylarının uygulama yapacağı bir öğretmen eğitimi simülatörü geliştirmek,
  • Bu tür eğitim faaliyetlerinin, öğretmen adaylarının mesleki gelişimine nasıl en iyi katkıda bulunabileceğini araştırmak için; oluşturulan verileri toplamak, analiz etmek ve uygun nesnel geri bildirimlerde bulunmaktır.
E-Öğrenme Ortamlarında Ders Videoları Türü ve Öğrenenlerin Dikkat Düzeylerinin Öğrenme Performansı Temelinde Modellenmesi
Projenin Amacı:
6-11 yaş Türk çocukları örnekleminde diskalkuliye yatkınlığı ayırt etmede kullanılacak bir ölçme aracı geliştirme çalışması
Projenin Amacı:
Üniversite Öğrencilerinin Programlama Performansını Etkileyen Faktörlerin Bilişsel Tabanlı Bireysel Farklılıklar Temelinde Modellenmesi
Projenin Amacı:
Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Hazırlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Projenin Amacı:
E-öğrenme Ortamlarında Yönelim Belirleme Sürecindeki Değişkenlerin Bilişsel Psikoloji Temelinde İncelenmesi
Projenin Amacı:
Kavram öğretiminde içerik geliştirme aracının tasarlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi
Projenin Amacı:
Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara