Yayınlar

Bu sayfada çalışma grubu üyelerinin hazırlamış olduğu çalışmalar listelenmektedir. Ulaşılamayan çalışmaların tam metinlerini e-posta ile isteyebilirsiniz.

Yayın türü seçiniz:

2022
 • Görhan, M. F., & Altun, A. (2022). Investigation of teacher's role and task on the basis of social emotional learning in after-school coding courses. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 1016-1046. DOI: https://doi.org/10.33711/yyuefd.1129543
 • Torun, F., & Altun, A. (2022). The effects of instructional environments and cognitive abilities on abstraction performance. Psycho-Educational Research Reviews, 11(3), 656-674 https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.18
 • Çağlar-Özhan, Ş., & Altun, A. (2022). Comparison of Methods of Affect Transition Analysis: An Example of SimInClass Dataset. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 13(3), 232-243.
 • Tekeli, P. , Kumova Metin, S. & Altun, A. (2022). Bilgisayar destekli duyuşsal öneri sisteminin otantik görevler ve göz izleme yöntemiyle kullanılabilirliğin değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 12 (2) , 282-307. DOI: 10.17943/etku.969464
 • Caglar-Ozhan, S., Altun, A., & Ekmekcioglu, E. (2022). Emotional patterns in a simulated virtual classroom supported with an affective recommendation system. British Journal of Educational Technology. https://doi.org/10.1111/bjet.13209
2021
 • Kokoç, M., Ilgaz, H., & Akçay, A. (2021) How deeply does media and technology usage affect the sustained attention? International Journal of Human-Computer Interaction. DOI: 10.1080/10447318.2021.2002049
 • Kokoç, M., Akçapınar, G., & Hasnine, M. N. (2021). Unfolding Students' Online Assignment Submission Behavioral Patterns using Temporal Learning Analytics. Educational Technology & Society, 24(1), 223-235. İncele
2020
 • Akçapınar, G., & Uz Bilgin, C. (2020). The Effect of Gamified Learning Analytics Dashboard on Students' Engagement in an Online Learning Environment. Kastamonu Education Journal, 28(4), 1892-1901. doi: https://doi.org/10.24106/kefdergi.740489
 • Cimtay, Y., Ekmekcioglu, E., & Caglar-Ozhan, S., (2020). Cross-Subject Multimodal Emotion Recognition Based on Hybrid Fusion. IEEE Access, 8, 168865-168878, doi:10.1109/ACCESS.2020.3023871.
 • Çağlar-Özhan, Ş. & Altun, A., (2020). The Cognitive-Emotional Processes and Their Implications for Teacher Education Research. Journal of Psychological and Educational Research, 28(2), 55-74.
 • Özgür, A., Altun, A., & Mazman-Akar, S. G. (2020). Çokluortam öğrenme materyaline bağlanma ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 321-344. https://doi.org/10.17943/etku.625811
 • Kokoç, M., IIgaz, H., & Altun, A. (2020). Effects of sustained attention and video lecture types on learning performances. Educational Technology Research and Development, 1-25. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09829-7
 • Akçapınar, G., & Kokoç, M. (2020). Analyzing the relationship between student's assignment submission behaviors and course achievement through process mining analysis. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 11(2), 386-401. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.711683
2019
 • Akçapınar, G., Altun, A. & Aşkar, P. (2019) Using Learning Analytics to Develop Early-Warning System for At-Risk Students. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16: 40. doi: https://doi.org/10.1186/s41239-019-0172-z
 • Akçay, A., & Altun, A. (2019). Farklı kısa süreli bellek uzamlarına sahip öğrencilerin farklı dikkat tasarımına sahip öğrenme ortamlarındaki göz hareketlerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 9(2), 588-614. https://doi.org/10.17943/etku.568192
 • Kokoç, M., & Altun, A. (2019). Effects of learner interaction with learning dashboards on academic performance in an e-learning environment. Behaviour & Information Technology, 1-15. https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1680731
2018
 • Çinici, M.A. & Altun, A. (2018). Reusable content matters: a learning object authoring tool for smart learning environments. Smart Learning Environments, 5(10), pp. 1-17. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Kaya, G. & Altun, A. (2018). Utilizing a Smart Cognitive Support System for K-8 Education. Smart Learning Environments, 5(17), pp. 1-23. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Altun A., Kasalak İ. (2018). Blok Temelli Programlamaya İlişkin  Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması: Scratch Örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 209-225. DOI: 10.17943/etku.335916
2017
 • Mazman Akar, S. G. & Altun, A. (2017). Individual Differences in Learning Computer Programming:  A Social Cognitive Approach. Contemporary Educational Technology,8(3). 195-213.  
2016
 • Olkun, S.,  Altun, A., Göçer Şahin, S.,  Kaya, G. (2016). Psychometric Properties of a Screening Tool for Elementary School Student’s Math Learning Disorder Risk, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 15(12), pp. 48-66.
 • Cevik, V., & Altun, A. (2016). Roles of working memory performance and instructional strategy in complex cognitive task performance. Journal of Computer Assisted Learning, n/a-n/a. http://doi:10.1111/jcal.12156
 • Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2016). Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Farklı Öğrenci Profillerinin Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 46-64. doi:http://dx.doi.org/10.17943/etku.91440
2015
 • Altun, A., & Mazman, S. (2015). Identifying latent patterns in undergraduate Students' programming profiles. Smart Learning Environments, 2(1), 13. Retrieved from http://www.slejournal.com/content/2/1/13
 • Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2015). Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment. Elementary Education Online, 14(3), 815-824. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.03160
 • Akçapınar, G. (2015). How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online assignments. Computers & Education, 87(0), 123-130. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.007
 • Ilgaz, H., Mazman, S., & Altun, A. (2015). A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey. Technology, Knowledge and Learning, 20(2), 159-168. doi:10.1007/s10758-015-9257-5
 • Olkun, S., Altun, A., Şahin, S. G., & Denizli, Z. A. (2015). Temel Sayı Yeterliklerindeki Eksiklikler İlköğretim Öğrencilerinde Düşük Matematik Başarısına Neden Olabilir. Eğitim ve Bilim. doi: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3287
 • Olkun, S., Altun, A., & Göçer Şahin, S. (2015). Beyond subitizing: symbolic manipulations of numbers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 10(1), pp. 93-103.
2014
 • Özdinç, F. ve  Altun, A. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının programlama sürecini etkileyen faktörler. İlköğretim Online, 13(4), 1531-1541.
 • Dikbas Torun, E. & Altun, A. (2014). The effect of levels of processing with navigation design types on recall and retention in e-learning environments. Behaviour & Information Technology, 33 (10), 1039-1047.
 • Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). The effect of sustained attention level and contextual cueing on implicit memory performance for e-learning environments. Computers in Human Behavior, 39(0), 1-7. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.06.008
 • Menzi Çetin, N. & Altun, A. (2014). Uyarlanabilir öğrenme ortamları ve bir model önerisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5(3). (pdf)
 • Uz, Ç. & Altun, A. (2014). Object Location Memory and Sex Difference: Implications on Static vs. Dynamic Navigation Environments. Journal of Cognitive Science,(14), pp. 27-56.
2013
 • Cangöz, B., Altun, A., Olkun, S. & Kaçar, F. (2013). Computer based screening dyscalculia: Cognitive and neuropsychological correlates. Turkish Online Journal of Information Technologies (TOJET), 12(3), 33- 38.
 • Cangöz, B., Altun, A., Aşkar, P., Baran, Z., & Mazman, S.G.(2013). Examining the visual screening patterns of emotional facial expressions with gender, age and lateralization. Journal of Eye Movement Research 6(4):3, 1-15.
 • Mazman, G., Z. & Altun, A. (2013). Individual Differences in Spatial Orientation Performances: An Eye Tracking Study. World Journal on Educational Technology. 5(2), 266-280.
 • Köseoğlu, P., Mazman, S. G., Altun, A. & Efendioğlu, A. (2013). Learning from Animation: Smooth Pursuits of Synaptic Transmission of an Impulse with Contextual Cues. World Journal on Educational Technology. 5(2),238-247.
2012
 • Altun, A. & Mazman, S. G. (2012). Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formumun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi.3(2). 297-308.
 • Mutlu Bayraktar, D. & Altun, A. (2012).The effect of multimedia design types on learners’ recall performances with varying short term memory spans. Multimedia Tools and Applications, DOI:10.1007/s11042-012-1257-z.
 • Mazman, S. G. and Altun, A. (2012). Modeling Cognitive Strategies with Complex Task Performing Process. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). , 3(4), 1-31 (pdf).
 • Altun, A & Cevik, V. (2012). Algılanan web karmaşıklığı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-21. pdf
 • Cangöz, B. & Altun, A. (2012). The Effects of Hypertext Structure, Presentation and Instruction Types on Perceived Disorientation and Recall Performances. Contemporary Educational Technology, 3(2),81-89.
 • Aşkar, P.,  Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., & Türksoy, H. (2012). A Comparison of paper-and-pencil and computerized forms of line orientation and enhanced cued recall tests. Psychological Reports, 110, 2, 383-396.
 • Akçapınar, G., Altun, A., ve Menteş, T. (2012). Hipermetinsel ortamlarda ön bilgi düzeylerinin gezinim profilleri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (163), 143-156.
2009
 • Türksoy, H., Aşkar, P. (2009). Öğrenme Nesnelerinin Paylaşımında Anlamsal Web Teknolojilerinin Kullanımı.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 271 – 282. (pdf).
 • Kaya, G., Altun, A. (2009). E-Öğrenme Ortamları İçin Özlü Sözler Ontolojisi ve Görselleştirme Yazılımı Geliştirilmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 129 – 135. (pdf).
 • Aşkar, P., Altun, A. (2009). CogSkillnet: An ontology-based representation of cognitive skills. Educational Technology & Society, 12 (2), 240-253. (pdf).
2022
 • Mumcu, F. K., Akçapınar, G., & Altun, A. (2022). Design and development of an intelligent system for evaluating students' workplace skills. In D. Ifenthaler & S. Seufert (Eds.), Artificial intelligence education in the context of work (pp. 155-168). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14489-9_9
 • Özhan, Ş. Ç., & Altun, A. (2022). AI-Based Virtual Classroom Simulator With a Recommendation System in Preservice Teacher Training During COVID-19. In P. H. Bull & G. C. Patterson (Eds.), Redefining Teacher Education and Teacher Preparation Programs in the Post-COVID-19 Era (pp. 33-45). IGI Global.
2021
 • Akçapınar, G., Hasnine, M. N., (2021). Development and Evaluation of a Student-Facing Gamified Learning Analytics Dashboard. In M. Şahin & D. Ifenthaler (Eds.), Visualizations and Dashboards for Learning Analytics. Advances in Analytics for Learning and Teaching. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-81222-5_13
 • Özgür, A., & Altun, A. (2021). Emotional design and engagement with multimedia learning materials in e-learning. In H. Ucar & A. T. Kumtepe (Eds.), Motivation, volition, and engagement in online distance learning (pp.168-191). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-7681-6.ch008
2020
 • Torun, F., Altun, A., & Kültür, C. (2020). Bulmaca Temelli Öğrenme. In A. S. Saracaloğlu, B. Akkoyunlu, & İ. Gökdaş (Eds.), Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları (pp. 70-75). Ankara: Pegem.
 • Ilgaz, H., Natividad, G., & Altun, A. (2020). Literature reviews and systematic reviews of research: The roles and importance. In M. J. Spector, B. B. Lockee & M.D. Childress (Eds.), Learning, Design, and Technology (pp. 1-3). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4_141-1
 • Kokoç, M., Ilgaz, H., & Altun, A. (2020). Individual Cognitive Differences and Student Engagement in Video Lectures and E-Learning Environments. In Alqurashi, E. (Ed.), Handbook of Research on Fostering Student Engagement with Instructional Technology in Higher Education (pp. 78-93). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-0119-1.ch005
 • Ilgaz, H., & Kokoç, M. (2020). E-öğrenmede etkili video ders tasarımları. In M. Kokoç, & H. Ilgaz (Ed.), E-Öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler (pp. 1-15). Ankara: Pegem Academy.
2019
 • Altun, A., & Kokoç, M. (2019). Following the learners' traces: Profiling learners and visualizing the learning process for building better learning experiences. In M. S. Khine (Ed.), Emerging Trends in Learning Analytics: Leveraging the Power of Education Data (pp. 100-121). Leiden, the Netherlands: Brill | Sense. doi: https://doi.org/10.1163/9789004399273_007
2018
 • Kokoç, M., & Altun, A. (2018). Building a learning experience: What do learners' online interaction data imply? In D. G. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, P. Isaias, & S. Sergis (Eds.), Learning technologies for transforming teaching, learning and assessment at large scale . New York, NY: Springer.
2016
 • Aşkar, P., Altun, A., Şimşek, N., & Özdemir, S. (2016). How Teachers and Students Depict Interactive Whiteboards and Tablet PCs in a 9th Grade Classroom? In J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang (Eds.), ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools (pp. 19-35). Singapore: Springer Singapore.
 • Altun, A. (2016). Understanding Cognitive Profiles in Designing Personalized Learning Environments. In B. Gros, Kinshuk, & M. Maina (Eds.), The Future of Ubiquitous Learning (pp. 259-271): Springer Berlin Heidelberg.
2014
 • Altun, A., & Kaya, G. (2014). Development and Evaluation of an Ontology Based Navigation Tool with Learning Objects for Educational Purposes. In R. Huang, Kinshuk & N.-S. Chen (Eds.), The New Development of Technology Enhanced Learning (pp. 147-162): Springer Berlin Heidelberg.
 • Bayazit, A., Askar, P., & Cosgun, E. (2014). Predicting Learner Answers Correctness Through Eye Movements with Random Forest. In A. Peña-Ayala (Ed.), Educational Data Mining (Vol. 524, pp. 203-226): Springer International Publishing.
2013
 • Dikbaş Torun, E., & Altun A.(2013). Levels of Processing During On-screen Reading. Peer Reviewed Cognitive C-crcs Volume I, 20-27. C-Crcs Publishing.
2011
 • Kaya, G., & Altun, A. (2011). A Learner Model for Learning Object Based Personalized Learning Environments. Metadata and Semantic Research. In E. García-Barriocanal, Z. Cebeci, M. C. Okur & A. Öztürk (Eds.), (Vol. 240, pp. 349-355): Springer Berlin Heidelberg.
 • Mazman, S. G., & Altun, A. (2011). Individual differences in different level mental rotation tasks: an eye movement study. In D. Ifenthaler, & P. Isaias (Eds.), Research Methods in e-Learning Systems. New York: Springer.
2010
 • Altun, A. (2010). New Text on the Block: Problems and Issues while Navigating to Read. Digital Genres, New Literacies and Autonomy in Language Learning. In M. J. Luzon, M. L. Villanueva, & M.N. Ruiz-Madrid (Eds.). pp. 43-62. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Aşkar, P., Altun, A., Kalınyazgan, K. & Pekince, S. S. (2010). Using ontology for personalized e-learning in K-12 education. Handbook of Research on Human Performance and Instructional Technology. H. Song & T. Kidd (Eds.). pp. 301-309, Information Science Reference, NY: New York.
2021
 • Tekeli, P., Terzi, C., Oral, Ö., Tepgeç,T., Tüzün, H., (2021). Evaluation Of Video-conferencing Applications Usability: Blackboard Collaborate Example. International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES), 17-19 November, Trabzon-Turkey.
 • Çağlar-Özhan, Ş., & Altun, A., (2021). A Comparative Analysis of the Methods Used in the Analysis of Affect Transitions: An Example of SimInClass Dataset. International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES), 17-19 November, Trabzon-Turkey.
 • Altun, A., & Çağlar-Özhan, Ş., (2021). Öğretmen Eğitimi Araştırmalarında Sanal Sınıf Kullanımı. 2. Öğretmen Yetiştirmede Simülasyon Kullanımı Konferansı, 9 December, Gaziantep-Turkey.
2019
 • Çağlar-Özhan, Ş., & Altun, A., (2019). Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Duygular: Bir İçerik Analizi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı (ITTES), 30 Ekim-1 Kasım, Antalya.
 • Akçay, A., & Altun, A. (2019). The study of debugging performance test development. 4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium, İzmir, Turkey.
2018
 • Akçay, A., & Altun, A. (2018). Yüksek düzey kısa süreli bellek uzamlarına sahip öğrencilerin farklı dikkat tasarımlarındaki göz hareketlerinin incelenmesi. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Edirne, Turkey.
 • Özgür, A. & Altun, A. (2018). Çoklu-ortam Tabanlı İçeriklerde Kullanılan Duyuşsal Tasarım Özelliklerinin İncelenmesi. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.
 • Kokoç, M., Ilgaz, H., & Altun, A. (2018, October). Understanding how video interaction data predicts academic performance: A preliminary study. Paper presented at the 2018 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Kansas City, MO, USA
 • Kokoç, M., Ilgaz, H., & Altun, A. (2018, October). Understanding how video interaction data predicts academic performance: A preliminary study. Paper presented at the 2018 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Kansas City, MO, USA
2017
 • Mazman-Akar, S.G. ve Altun, A. (2017). E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. 11-13 Ekim 2017, İzmir.
2016
 • Özeke, V., & Akçapınar, G. (2016). Einstein's Riddle as a Tool for Profiling Students. Paper presented at the 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), Mannheim, Germany.
 • Kokoç, M., & Altun, A. (2016, October). Building a learning experience: What do learners' online interaction data imply? Paper presented at Proceedings of 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016. Mannheim, Germany: University of Mannheim.
 • Kokoç, M., & Altun, A. (2016). Öğrenme sürecini görselleştirmede öğrenme analitiği aracı olarak öğrenme panelleri: Bir sistematik tarama çalışması. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016). Elazığ, Türkiye.
 • Akçapınar, G. (2016). Predicting Students' Approaches to Learning Based on Moodle Logs. Paper presented at the International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN16), Barcelona, Spain.
2015
 • Akçapınar, G. (2015). Profiling Students’ Approaches to Learning through Moodle Logs. Paper presented at the Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2015), Prague, Czech Republic.
2014
 • Ilgaz, H., Mazman, S.G. & Altun, A. (2014). A Cross Cultural Perspective On Information Communication Technologies Learning Survey. The IADIS International Conference CELDA 2014, 25-27 October, Porto, Portugal.
 • Çevik, V., Altun, A. (2014, July). Changes in complex cognitive task performance over time. Presented at IAFOR: The European Conference on Technology in the Classroom, July 09-13, Brighton, United Kingdom.
 • Akçapınar, G., Altun, A., & Coşgun, E. (2014). Investigating Students’ Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering. Paper presented at the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014), 7–9 July Athens, Greece. (pdf)
 • Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). Is Implicit Memory Independent from Sustained Attention: An Eye Tracking Validation Study. Presented at Neuroscience and Education 2014 Meeting of the EARLI SIG 22, June 12-14, Göttingen, Germany.
2013
 • Akçapınar, G., Coşgun, E. ve Altun, A. (2013). Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students. Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2013 (IAC-ETeL 2013)., October 17-18, Prague, Czeck Republica (pdf)
 • Akçapınar, G. ve Altun, A. (2013). Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitiği. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.
 • Mazman, S. G.  ve Altun, A. (2013). Programlama Dersinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Üzerine Etkisi. I. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Trabzon, 26-28 June, Turkiye.
 • Ilgaz, H. ve Altun, A. (2013). Eş Zamanlı Görüntülü ve Sesli İletişim Aracı Kullanılan Ortamlarda Öğretim Elemanlarının Öğretimsel Buradalıkları. I. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Trabzon, 26-28 June, Turkiye
2012
 • Sönmez, D., Altun, A. and Mazman, S. G. (2012). How Prior Knowledge and Colour Contrast Interfere Visual Search Processes in Novice Learners: An Eye Tracking Study. Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2012), Madrid, 19 – 21 October, Spain.
 • Altun, A., Çevik, V. (2012, May). Çoklu ortam tabanlı bir görev ile çalışma belleğinin ölçülmesi [Measuring working memory by using a multimedia based task]. Paper presented at the International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, May 15-17, Famagusta, The Turkish Republic of Northern Cyprus.
2011
 • Cangöz, B., Altun, A. Aşkar, P., Baran, Z. & Mazman, S. G. (2011). Does the valence of emotional faces affect eye-tracking measurements? 16th European Conference on Eye Movements. 21-25 August, Université de Provence, Marseille, France.
 • Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2011). Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression. Paper presented at the Proceedings of the 4th International Conference on Educational Data Mining., July 6-8, Eindhoven, Netherlands.
 • Kaya, G. & Altun, A. (2011). Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Değerlendirilmesi. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.
 • Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B. & Mazman, S.G. (2011). E-öğrenme İçin Ontoloji ve Bilişsel Profil Uygulamaları. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.
2010
 • Akçapınar, G. and Altun, A. (2010). The Effect of Prior Knowledge on Learners’ Navigation Structure. Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Timisoara, 15 – 17 October, Romania.
 • Mazman, S. G. and Altun, A. (2010). Individual differences in different level mental rotation tasks: an eye movement study. Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Timisoara, 15 – 17 October, Romania.
 • Aşkar, P., Altun, A., Çevik, V. (2010). Exploring information gathering process in networked environments. Presented at MIT-LINC 2010 Conference, 23-26 Mayıs, Cambridge-Boston, A.B.D.
 • Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., Türksoy, H. (2010). Reliability and validity of computerized line orientation and enhanced cued recall test for educational purposes. Presented at Neuroscience and Education 2010 Meeting of the EARLI SIG 22, 3-5 Haziran, Zürih, İsviçre.
 • Cangöz, B. & Altun, A. (Nisan 2010). Bilgisayar geziniminde örtük bellek ve algılanan oryantasyon kaybının rolü (Bildiri). 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
2009
 • Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Türksoy, H., Çevik, V. (2009). Bilgisayar ortamında nöropsikolojik testler: Çizgi Yönünü Belirleme Testi. Presented at 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye.
 • Akçapınar, G. and Aşkar, P. (2009). Measuring Author Contributions to the Mediawiki. The IADIS International Conference WWW/Internet 2009, Roma, Italy
 • Akçapınar, G., Altun, A. ve Aşkar, P. (2009). Web Sitesi Kullanılabilirlik Sorunlarının ve Ziyaretçi Gezinim Davranışlarının Belirlenmesinde Google Analitik Hizmetinin Kullanımı. Presented at 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye.
 • Akçapınar, G. ve Altun, A. (2009). Çevrimiçi Ortamlarda Kullanıcı Gezinim Davranışlarının Anlaşılabilmesi İçin Veri Toplama ve Analiz Aracı Geliştirilmesi. Presented at 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye.
 • Güler, Ç., Altun, A., Aşkar, P (2009). Developing reusable learning objects: Hacettepe University case. Presented at the Third International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 09) Conference, 8 – 11 September, Wrexham, North Wales, UK.
2008
 • Altun, A. & Aşkar, P. (2008). An Ontological Approach to Designing Learning Objects. Paper presented at E-Learn, November 17-21, Las Vegas, Nevada, USA.
2021
 • Özgür, A. (2021). Çalışma belleği kapasitesi ve duygusal tasarımın çokluortam öğrenme materyallerine bağlanma üzerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara
2017
 • Kasalak, İ. (2017). Robotik Kodlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Kodlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi ve Etkinliklere İlişkin Öğrenci Yaşantıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2016
 • Kokoç, M. (2016). E-öğrenme ortamlarında bir öğrenme analitiği aracı olarak öğrenme panelleri ile etkileşimin öğrenme çıktılarıyla ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
2014
 • Özdinç, F. (2014). İşbirlikli çevrimiçi ortamlarda katılımın sürdürülebilirliğine etki eden sosyo-bilişsel değişkenlerin modellenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
 • Çinici, M. A. (2014). Öğrenme nesnesinin yeniden kullanılabilirliğine yönelik yazarlık yazarlık aracının tasarımı ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
 • Kaya, G. (2014). Bilişsel beceri öğretimnde ontoloji tabanlı bilişsel destek sisteminin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
 • Akçapınar, G. (2014). Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Etkileşim Verilerine Göre Öğrencilerin Akademik Performanslarının Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Modellenmesi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).  Ankara. (Danışmanlar: Prof. Dr. Arif Altun, Prof. Dr. Petek Aşkar).
2013
 • Ilgaz, H. (2013). E-Öğrenme Ortamları İçin Sürdürülebilir Dikkat Düzeyi ile Bağlamsal İpucu Kullanımının Örtük Bellek Performansına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).  Ankara. (Danışmanlar: Prof. Dr. Arif Altun, Prof. Dr. Petek Aşkar).
 • Mazman, S. G. (2013). Programlama Performansını Etkileyen Faktörlerin Bilişsel Tabanlı Bireysel Farklılıklar Temelinde Modellenmesi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).  Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
2012
 • Çevik, V. (2012). Karmaşık bilişsel görev performansında çalışma belleği kapasitesinin ve öğretimsel stratejinin rolü. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
 • Torun, E. (2012). E-öğrenme ortamlarında bilgi işleme düzeyleri ile gezinim tasarım türünün hatırlama ve kalıcılığa etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 128 s. Ankara (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
2011
 • Uz, Ç. (2011). Gezinim ortamlarının farklı uzamsal yerleştirme bellek kapasitesine sahip öğrencilerin geri getirme performanslarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 80 s. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
2010
 • Alsancak, D. (2010). Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında geçişken bellek ile grup uyumu, grup atmosferi ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 80 s. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun)
 • Mutlu, D. (2010). Farklı Dikkat Türlerine Göre Hazırlanmış Çoklu Ortam Öğretim Tasarımlarının Farklı Kısa Süreli Bellek Kapasitesine Sahip Öğrenenlerin Geri Getirme Performanslarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 59 s. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun)
2008
 • Atasayar, A. (2008). Kavram Öğretimi Sürecine Yönelik İçerik Geliştirme Aracının Tasarlanması ve Kullanışlılığı. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 114 s. Ankara.
 • Kaya, G. (2008). E-Öğrenme Ortamları İçin Özlü Sözler Ontolojisinin Tasarımı ve Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 65 s. Ankara.
2007
 • Türksoy, H. (2007). Ontoloji Tabanlı Etkinlik ve Öğrenme Nesnesi Paylaşım Sistemi. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 66 s. Ankara.
Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara