Teknolojik Altyapı

Ontolab'da yapılan çalışmalar kapsamında kullanılan makine, teçhizatlar ve yazılımlar listelenmektedir.

Tür seçiniz:

Enobio EEG

Enobio giyilebilir, kablosuz bir elektrofizyoloji sensör sistemidir. 500 S/s'de 24 bit EEG verisinin yapılandırılması, kaydedilmesi ve görselleştirilmesine olanak sağlar. Olay ilişkili potansiyel Enobio kullanılarak ölçümlenebilmektedir.

Shimmer GSR

Shimmer GSR, gerçek zamanlı biyodönüt sağlayan ter ve sinirlerle deriden geçen ısı ve elektrikteki değişimi ölçen kablosuz bir Galvanik deri tepki cihazıdır.

Tobii Eye Tracker

Göz hareketlerini algılama ve analiz etmeye olanak tanıyan yazılım ve donanımı içermektedir.

Göz izleme cihazı bireylerin gözlerinin konumlarının belirlenmesini ve göz hareketlerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. Göz izleme cihazı ile bireylerin hangi noktalara baktıkları, hangi sıklıkta ne kadar süre baktıkları belirlenebilir ve bireyin süreçteki bakışlarına ilişkin haritalar ortaya konulabilir. Göz izleme cihazı bilişsel psikoloji, gelişimsel psikoloji, nöro-psikoloji, insan bilgisayar etkileşimi ve tıp olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Tobi Eye Tracker T120: Tobii T120 cihazında gömülü göz izleme sunucusu ve 1280×1024 Piksel çözünürlüklü 17 inç TFT monitör bulunmaktadır. Binoküler (çift göz) izleme özelliği ile veri toplama frekansı 120 hertz olup, 0.5°'lik hassasiyete sahiptir.

Gazepoint Mobil Eye Tracker

Göz hareketlerini algılama ve analiz etmeye olanak tanıyan yazılım ve mobil donanımı içermektedir

Oculus Lift S VR ve Unity

Sanal Gerçeklik ortamlarının hazırlanması için gerekli yazılım altyapısı ve eğitim amaçlı sanal gerçeklik uygulamalarının gösterimi için kullanılan gözlük setini içermektedir.

iMotions- Affectiva Analiz

Göz izlemeye ilişkin metrikleri, yüz ifadesi, galvanik deri tepkisi ve EEG verilerini birleştiren, verilerin eş zamanlı görülebilmesini ve analizini sağlayan biyometrik araştırma platformudur. iMotions Affectiva yazılımı ile birlikte yüz ifadeleri, fizyolojik sinyaller (EEG, GSR), göz, kaş ve ağız hareketlerini kullanarak yedi farklı duyguyu tanımlayabilmektedir. Ayrıca dikkat, angaje olma ve valansa ilişkin değerler de bu platform tarafından üretilmektedir.

Tobii Studio ™

Tobi Studio yazılımı göz izleme cihazı ile kaydedilen standart göz metriklerini hesaplar ve verileri SPSS, Excel ya da Matlab gibi yazılımlarda analiz etmek üzere dışarı aktarır. Bulguları anlaşılabilir hale getirmek için verileri görselleştirir ve test sürecini kaydederek yeniden izlenmesine olanak sağlar. Ayrıca belirlenen ilgi alanları doğrultusunda odaklanma bölgeleri ve bu bölgelerdeki odaklanma yoğunluklarının belirlenmesini sağlar.

E-Prime

E-prime psikolojik ve nöro-bilimsel deneylerin bilgisayar ortamındaki uygulamalarının geliştirilmesine ve bu deneylerle veri toplama ve analiz yapılmasına olanak sağlayan bir yazılımdır. E-prime milisaniyelik zaman dilimine hassas olmasıyla verilerin doğruluğu açısından oldukça önemlidir. E-Prime yazılımı içinde bulunan uygulamalarla karmaşık deneyleri oldukça kolay bir şekilde oluşturmaya olanak sağlar.
Bu uygulamalar;

 • E-Studio: Deney tasarımları için sürükle bırak grafik ara yüzüdür.
 • E-Basic: Programın kodlama dilidir (Visual Basic ile oldukça benzerdir)
 • E-Run: Deney tasarlandıktan sonra sadece bir tıklama ile tasarım E-Basic diline dönüştürülür. E-Run ile milisaniyelik hızlarlar uyarıcıyı sunumu, senkronizasyon ve veri toplama sağlanabilir.
 • E-Merge: Hızlı ve kolay bir şekilde tek bir oturumdaki veri dosyalarını grup analizleri için birleştirir.
 • E-DataAid: Verileri süzme, düzenleme, analiz etme ya da dışarı aktarma özellikleri ile veri yönetimi sağlar.
 • E-Recovery: Daha önce sonlandırılan deneylerdeki veridosyalarını ya da bozulmuş-kaybedilen dosyaları kurtarır.
WikiLog Analiz Aracı

Viki ortamlarında yapılan grup çalışmalarında, bireysel katkıları ve grup katkısını değerlendirmede kullanılabilecek nicel verileri ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş araçtır.
Araç ile elde edilen nicel veriler;

 • Sayfa sayısı: Kullanıcı tarafından oluşturulan sayfa sayısı.
 • Düzenleme sayısı: Kullanıcı tarafından yapılan düzenleme sayısı.
 • İç bağlantı sayısı: Kullanıcı tarafından oluşturulan iç bağlantı sayısı.
 • Kelime sayısı: Kullanıcıya ait kelime sayısı.
Gezinim Davranışlarına Yönelik Log Analiz Aracı

Bu araç ile için kullanıcıların web sayfalarını ziyaretleri sırasında yaptıkları gezinim davranışlarına ilişkin veriler log dosyaları analiz edilerek ortaya konulmaktadır.
Log Dosyasında aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır;

 • Tarih: Gezinimin gerçekleştiği tarih (gg/aa/yyyy)
 • Saat: Gezinimin gerçekleştiği saat bilgisi (ss:dd:ss)
 • Sayfa adı: Gezilen sayfanın adı (a.htm)
 • IP:Gezinimde bulunulan bilgisayarın IP (Internet Protocol) adresi
 • Süre:Sayfada geçirilen zaman (ss.000)

Toplanan bu verilerle ise "Toplam gezinme sayısı", "Toplam gezinme süresi", "Benzersiz sayfa sayısı", "Ziyaret edilmeyen sayfa sayısı", "Tekar gezinme sayısı" ve "3 saniyeden kısa süre ziyaret edilen sayfa sayısı" bilgilerine ulaşılmaktadır

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara