Ölçme araçları

Ontolab'da yapılan çalışmalar kapsamında kullanılan, uyarlanan ve geliştirilen bilgisayar tabanlı (BT) nöropsikolojik testler, bilgisayar tabanlı görevler ve öz-raporlamalı ölçekler listelenmektedir.

Bu testler ile e-öğrenme ortamlarında deneysel çalışmalar için önerilere açığız.

Tür seçiniz:

İz Sürme Testi (İST)

Açıklama: İlk kez 1944'te görsel-motor ve görsel-kavramsal iz sürme testi olarak, Birleşik Devletler Ordusu psikologları tarafından 'Army Individual Test Battery'nin bir parçası olarak geliştirilmiş; izleyen yıllarda sivil kullanıma sunulmuştur. İST'nin bu ilk hali A ve B olmak üzere iki bölümden (formdan) oluşmaktadır.

Renkli İz Sürme Testi (RİST)

Açıklama: Renkli İz Sürme Testi (RİST), kültürden bağımsız bir test oluşturmak amacıyla orijinal İz Sürme Testi'nin yeniden düzenlenmesiyle elde edilmiştir.

Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi (AİHT)

Açıklama: AİHT'de sunulan maddelerin öğrenilmesi ve hatırlatılması için semantik ipuçları kullanılır. Böylelikle bellek sorunun kaynağının kayıt (depolama) sorunundan mı yoksa geri çağırma sorunundan mı kaynaklandığını ayırt etmeye imkân sağlanır. Uygulayıcı ile testi alacak birey karşılıklı olarak otururlar. Bireye her sayfada siyah-beyaz çizimlerden oluşan 4 resmin olduğu A4 sayfası büyüklüğünde kartlar gösterilir, resimlere dair ipuçları verilerek bireyin resimleri kodlaması beklenir. Toplamda 4 farklı kart olup, bireye tüm test boyunca bu kartlarda 16 adet nesne resmi gösterilir.

Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST)

Açıklama: SBST bellek ile ilgili pek çok parametreyi birbirinden ayırt edebilir. Bunlardan birincisi; kişinin anlık belleğidir, ikincisi; öğrenme ya da bilginin edinilmesi-kazanılması süreci, üçüncüsü; hatırda tutma ve geri çağırıp hatırlama süreçleridir. Hatırlama, geciktirilmiş kendiliğinden hatırlama ve geciktirilmiş tanıyarak hatırlama şeklinde iki türlü değerlendirilmektedir.Test, birbiri ile ilişkisiz on beş kelimeden oluşur. On beş kelime birer saniye aralıklarla deneğe okunur ve daha sonra akılda kalanları söylemesi istenir. Bu süreçte, deneğin anlık belleği ve dikkati sürdürebilmesi hakkında bilgi toplanır. Deneğin doğru cevap sayısı Anlık Bellek Skoru olarak kaydedilir. İlk denemeden sonra aynı liste dokuz kere daha deneğe okunarak her defasında aklında kalanların tümünü söylemesi istenir. Bu da deneğin öğrenme becerisi hakkında bilgi verir. Testin herhangi bir nedenle bir formunun geçersiz kalması durumunda uygulanabilecek ikinci bir listesi bulunmaktadır.

Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi

Açıklama: Kısa süreli bellek puanlarının ölçülmesi için kullanılan test, Koppitz (1970) tarafından çocuklarda öğrenme bozukluklarının ayırıcı tanısında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

n-Geri Görevi

Açıklama: Çalışma belleğini ölçmek için kullanılmaktadır.

Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği

Açıklama: Bireylerin sosyal ağları benimsemesi sürecine etki eden faktörleri ortaya koyar.

Geçişken Bellek Ölçeği

Açıklama: Bireylerin işbirlikli öğrenme ortamlarındaki geçişken belleklerini yordamak amacıyla kullanılmaktadır.

Grup Uyum Ölçeği

Açıklama: Bireylerin işbirlikli öğrenme ortamlarındaki grup ile uyum düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Grup Atmosferi Ölçeği

Açıklama: İşbirlikli öğrenme sürecindeki grup atmosferine ilişkin grup üyelerinin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak kullanılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara