Bireyselleştirilmiş e-Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve e-Öğrenmede Yeni Eğilimler Semineri (BES-2020)

Değerli katılımcılar,

Türkiye'de bir devlet ya da vakıf üniversitesinde sosyal ve beşeri bilimlerin herhangi bir alt alanında yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam eden lisansüstü öğrencilere yönelik olarak hazırlanan "Bireyselleştirilmiş e-Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve e-Öğrenmede Yeni Eğilimler Semineri" adlı eğitim etkinliği 17.02.2020-20.02.2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Siz değerli araştırmacıları etkinliğimize bekliyoruz. Etkinlik ücretsiz olup belirli limitler dahilinde katılımcıların ulaşım, konuklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK 2237/A programı kapsamında karşılanacaktır.

Prof. Dr. Arif ALTUN
Etkinlik KoordinatörüEtkinlik ProgramıEtkinliğin Konusu

TÜBİTAK destekli gerçekleştirilecek bu seminerin amacı; farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilere yönelik,

 • öğrenenlerin bireysel özelliklerine, öğretimi bireyselleştirmeye ve bireyselleştirilmiş e-öğrenme ortamlarının tasarımına yönelik kapsayıcı kuramsal bilgiler sunmak,
 • bilişsel özelliklerin objektif ve fizyolojik ölçümü için gerekli bilgi ve beceriler konusunda farkındalık kazandırmak,
 • öğrenme süreçlerini daha nesnel olarak gözlemleyip anlamaya çalışmak için hangi yöntemlerin ve teknolojilerin işe koşulabileceğini açıklamak,
 • öğrenme sürecinin ölçülebilirliğine ve öğretimi bireyselleştirmeye ilişkin farklı paradigmalara dayalı tartışmalar gerçekleştirmek
 • açık ve uzaktan eğitim alanında çalışmak isteyen bilim insanlarına ve genç araştırmacılara yol gösterici araştırma önerilerinde bulunmak ve olası problem durumlarını ortaya koymaktır.

Etkinlik kapsamında bu amaç doğrultusunda ilgili araştırma - geliştirme süreçlerine ilişkin konu anlatımlarını içeren oturumlarla birlikte yuvarlak masa ve tartışma etkinlikleri yer alacaktır.


Etkinlik Kurulları

Düzenleme Kurulu Yerel Düzenleme Kurulu
 • Prof. Dr. Arif ALTUN - Hacettepe Ünivertsitesi
 • Prof. Dr. Yavuz AKBULUT - Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selçuk KARAMAN - Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan TÜZÜN - Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Mehmet KOKOÇ - Trabzon Üniversitesi
 • Prof. Dr. Arif ALTUN - Hacettepe Ünivertsitesi
 • Prof. Dr. Hakan TÜZÜN - Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan AKÇAPINAR - Hacettepe Üniversitesi
Bilim Kurulu Ders Verecek Eğitmenler
 • Prof. Dr. Petek AŞKAR - Hacettepe Ünivertsitesi (Emekli)
 • Prof. Dr. Arif ALTUN - Hacettepe Ünivertsitesi
 • Prof. Dr. Yavuz AKBULUT - Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN - Anadolu Ünivertsitesi
 • Prof. Dr. Selçuk KARAMAN - Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan TÜZÜN - Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan AKÇAPINAR - Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Mehmet KOKOÇ - Trabzon Üniversitesi
 • Prof. Dr. Petek AŞKAR - Hacettepe Ünivertsitesi (Emekli)
 • Prof. Dr. Arif ALTUN - Hacettepe Ünivertsitesi
 • Prof. Dr. Yavuz AKBULUT - Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN - Anadolu Ünivertsitesi
 • Prof. Dr. Selçuk KARAMAN - Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan TÜZÜN - Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan AKÇAPINAR - Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Mehmet KOKOÇ - Trabzon Üniversitesi

Etkinliğe Katılacakların Belirlenmesinde Aranan Koşullar ve Başvuru Formu

Düzenlenecek etkinlik için katılımcı seçiminde TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler dikkate alınmıştır. Buna göre katılımcıların sahip olması gereken koşullar aşağıdaki verilmiştir:

 • Daha önce bu program kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
 • E-öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme konuları kapsamında çalışan/çalışmak isteyen lisansüstü öğrenci olmak,
 • TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak,

Seçilecek katılımcıların belirlenmesinde okul/kurum/şehir açısından dengeli dağılımın sağlanmasına özen gösterilecektir. Bununla birlikte lisansüstü öğrencilerin çalıştıkları konu alanları bağlamında uyumlu olabilecek şekilde gruplandırılması sağlanacaktır. Yukarıdaki koşullarla birlikte etkinliğe kabul edilecek katılımcıların hangi ek ölçütlere göre seçileceğine ilişkin bilgiler, bu sayfada duyurulacaktır.

Başvuru: Etkinliğe katılım başvurusu için bu formu doldurmanız gerekmektedir.

Etkinlik Yeri ve Tarihi

Tarih: 17.02.2020 - 20.02.2020 (4 gün)
Adres: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknokent C Blok, No: 42. Çankaya/Ankara
İletişim: Etkinlikle ilgili sorularınız için bes2020hu@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara