Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi (AİHT)

Ölçme Aracının adı: Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi (AİHT)
Orijinal Hali: Grober ve ark. (1988) tarafından geliştirilmiş, Solomon ve ark. (1998) tarafından 7 dakikalık bir test daha dâhil edilerek uyarlanmıştır.Grober, E., Buschke, H., Crystal, H., Bang, S., & Dresner, R. (1988). Screening dementia by memory testing. Neurology, 38, 900–903.Solomon, P. R., Hirschoff, A., Kelly, B., Relin, M., Brush, M., DeVeaux, R., et al. (1998). A 7 minute neurocognitive screening battery highly sensitive to Alzheimer’s disesase. Archives of Neurology, 55, 349–355.
Standardizasyon Çalışmasını (Uyarlama, Normatif  Veri, Geçerlik, Güvenirlik) Yapanlar: Türk örneklemi üzerindeki geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Saka, Mihci, Topçuoğlu ve Balkan (2006) tarafından yapılmıştır.
Saka, E., Mihci, E., Topçuoğlu, M.A., Balkan, S. (2006). Enhanced cued recall has a high utility as a screening test in the diagnosis of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment in Turkish people. Archieves of Clinical Neuropsychology, 21, 745-751.
Amaç (Kullanım alanı): AİHT’de sunulan maddelerin öğrenilmesi ve hatırlatılması için semantik ipuçları kullanılır. Böylelikle bellek sorunun kaynağının kayıt  (depolama) sorunundan mı yoksa geri çağırma sorunundan mı kaynaklandığını ayırt etmeye imkân sağlanır.Uygulayıcı ile testi alacak birey karşılıklı olarak otururlar. Bireye her sayfada siyah-beyaz çizimlerden oluşan 4 resmin olduğu A4 sayfası büyüklüğünde kartlar gösterilir, resimlere dair ipuçları verilerek bireyin resimleri kodlaması beklenir. Toplamda 4 farklı kart olup, bireye tüm test boyunca bu kartlarda 16 adet nesne resmi gösterilir.
Ölçtüğü Bilişsel Süreçler: Farklı bellek türleri açısından kodlama (kavramsal-semantik/algısal-fiziksel) ne kadar önemli ise, bilginin sunumu ve geri çağırma esnasında kullanılan ipuçları arasındaki etkileşim de o derece önemlidir (Cangöz, 1999; 2002). Geri çağırma ipuçlarının işlevi ve önemi “transfere uygun bilgi işleme” yaklaşımı ile açıklanır. Bu ilkeye göre, kodlama ve geri çağırma aşamasındaki anlamsal ve fiziksel ipuçları arasındaki benzerlik arttıkça bellek performansı artar (Fay, Isingrini, Ragot, & Pouthas, 2005).Bellek bozukluğunun değerlendirilmesi, bellek bozukluğunun takibinde kullanılır.
Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı Maksimum test puanı 48’dir. Türk toplumunda Demans ve Alzheimer hastalığı tanısında kesme değeri 41 olarak belirlenmiştir (%100 duyarlık ve %94 özgüllük).
Ölçme Aracı Alt Faktörleri ve Güvenirlik Sonuçları -
Kullanılan Yaş Aralığı: 50 yaş ve üzeri
Test Malzemesi (Kitapçık, Form, Bilgisayar Uygulamalı vb.): Test kartları, cevap kartı, kalem, silgi, kronometreBilgisayar uygulamalı hali için çift monitor desteği
Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Uzman eşliğinde- bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 30- 40 dk.
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: B
İlgili Diğer Ölçekler  

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.


Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara