İz Sürme Testi (İST)

Ölçme Aracının adı: İz Sürme Testi (İST)
Orijinal Hali: İlk kez 1944’de görsel-motor ve görsel-kavramsal iz sürme testi olarak, Birleşik Devletler Ordusu psikologları tarafından ‘Army Individual Test Battery’ nin bir parçası olarak geliştirilmiş; izleyen yıllarda sivil kullanıma sunulmuştur. İST’nin bu ilk hali A ve B olmak üzere iki bölümden (formdan) oluşmaktadır.

Reitan, R. M. (1955). The reliation of the Trail Making Test to organic brain damage. Journal of Consulting Psychology, 19: 393-394.

Standardizasyon Çalışmasını (Uyarlama, Normatif  Veri, Geçerlik, Güvenirlik) Yapanlar: Cangöz, B., Karakoç, E., & Selekler, K. (2007). İz Sürme Testi’nin 50 yaş üzeri Türk yetişkin ve yaşlı örneklemi için standardizasyon çalışması. Turkish Journal of Geriatrics, 10(2), 73-82.
Ölçtüğü Bilişsel Süreçler/İşlevler: Ölçtüğü beceriler şunlardır; çalışma belleği, görsel arama, karmaşık görsel tarama, dikkat hıza bağlı motor işlevler, işleme hızı, çeviklik planlama, sıralama becerisi, problem çözme, görsel-motor izleme, görsel uzamsal işlevler, görsel-kavramsal beceriler, bilişsel esneklik, zihinsel esneklik, set kaydırma (set değiştirme), tepki ketlemesidir.
İlgili Olduğu Beyin Bölgesi/bölgeleri: Yürütücü işlevlerin ölçülmesinde kullanılan, frontal bölge işlevlerine duyarlı, kolaylıkla uygulanan bir testtir.
Varsa Alt Testleri: A ve B şeklinde iki ayrı form
Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı Güvenirlik çalışmasıyla ilgili olarak yaşları 51 ve 68 arasında değişen toplam 20 katılımcıya 30 günlük (1 ay) aradan sonra aynı test ikinci kez uygulanmıştır. Test-tekrar test tekniği ile İST’nden elde edilen güvenirliği İz Sürme Testi Bölüm A süre puanı için .78, İz Sürme Testi Bölüm B süre puanı için .73’tür. Yargıcılararası güvenirlik  İz Sürme Testi Bölüm A süre puanı için .99, İz Sürme Testi Bölüm B süre puanı için .93 olarak hesaplanmıştır.
Kullanılan Yaş Aralığı: 50 yaş ve üzeri.
Test Malzemesi (Kitapçık, Form, Bilgisayar Uygulamalı vb.): A ve B bölümüne ait test formu, kalem, silgi, kronometre

Bilgisayar uygulamalı hali için çift monitor desteği

Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Uzman eşliğinde- bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 8-10 dk
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: C

Testi kullanmak için Prof. Dr. Banu Cangöz ile iletişime geçebilirsiniz: banucan@hacettepe.edu.tr

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara