Renkli İz Sürme Testi (RİST)

Ölçme Aracının adı: Renkli İz Sürme Testi (RİST)
Orijinal Hali: İD'Elia, L.F., Satz, P., Uchiyama, C.L. and White, T., (1996). Color Trails Test. Professional manual, Psychological Assessment Resources, Odessa, FL.
Standardizasyon Çalışmasını (Uyarlama, Normatif Veri, Geçerlik, Güvenirlik) Yapanlar:  
Amaç (Kullanım alanı/alanları): Renkli İz Sürme Testi (RİST), kültürden bağımsız bir test oluşturmak amacıyla orijinal İz Sürme Test’nin yeniden düzenlenmesiyle elde edilmiştir.
Ölçtüğü Bilişsel Süreçler/İşlevler: Sürekli ve bölünmüş dikkat, göreve odaklanabilme, konsantrasyon, sıralama, dizileme, zihinsel izleme ve esneklik, kurulum değiştirebilme, görsel tarama ve görsel kavramsallaştırma becerileri.
İlgili Olduğu Beyin Bölgesi/bölgeleri:  
Varsa Alt Testleri: İki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde içinde 1’den 25’e kadar sayıların bulunduğu yuvarlakların küçükten büyüğe sıralı olarak birleştirilmesi gerekir.

İkinci bölümde ise içinde iki farklı renkte (pembe ve sarı) sayıların bulunduğu yuvarlakların aynı şekilde birleştirilmesi gerekmektedir. Sayılar her iki renkte de (her sayı hem pembe hem sarı renkte vardır) bulunduğundan pembe 1’den sarı 2’ye olacak şekilde hem renk hem de sayı sıralaması ile birleştirmek gerekmektedir.

Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı  
Kullanılan Yaş Aralığı: 40 yaş ve üzeri.
Test Malzemesi (Kitapçık, Form, Bilgisayar Uygulamalı vb.): 1 ve 2 bölümüne ait test formu, kalem, silgi, kronometre

Bilgisayar uygulamalı hali için çift monitor desteği

Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Uzman eşliğinde- bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 8-10 dk
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: C

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara