Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST)

Ölçme Aracının adı: Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST)
Orijinal Hali: Rey (1964) tarafından geliştirilmiş olan bir kelime listesi öğrenme testidir.Rey A (1964). L’examen Clinique en Psychologie. Presse Universitaire de France, Paris, Fransa.
Standardizasyon Çalışmasını (Uyarlama, Normatif Veri, Geçerlik, Güvenirlik) Yapanlar: Öktem, Ö. (1992). Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST) – Bir Ön Çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi, 29(4): 196-206,
Amaç (Kullanım alanı): SBST bellek ile ilgili pek çok parametreyi birbirinden ayırt edebilir. Bunlardan birincisi; kişinin anlık belleğidir, ikincisi; öğrenme ya da bilginin edinilmesi-kazanılması süreci, üçüncüsü; hatırda tutma ve geri çağırıp hatırlama süreçleridir. Hatırlama, geciktirilmiş kendiliğinden hatırlama ve geciktirilmiş tanıyarak hatırlama şeklinde iki türlü değerlendirilmektedir.Test, birbiri ile ilişkisiz on beş kelimeden oluşur. On beş kelime birer saniye aralıklarla deneğe okunur ve daha sonra akılda kalanları söylemesi istenir. Bu süreçte, deneğin anlık belleği ve dikkati sürdürebilmesi hakkında bilgi toplanır. Deneğin doğru cevap sayısı Anlık Bellek Skoru olarak kaydedilir. İlk denemeden sonra aynı liste dokuz kere daha deneğe okunarak her defasında aklında kalanların tümünü söylemesi istenir. Bu da deneğin öğrenme becerisi hakkında bilgi verir. Testin herhangi bir nedenle bir formunun geçersiz kalması durumunda uygulanabilecek ikinci bir listesi bulunmaktadır.
Ölçtüğü Bilişsel Süreçler: Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe transfer: USB deposunda koruyabilme; geri getirip hatırlama, tanıyarak hatırlama: hipocampal tipte bellek kaybı, dikkate sekonder tipte bellek kaybı.
Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı -
Ölçme Aracı Alt Faktörleri ve Güvenirlik Sonuçları -
Kullanılan Yaş Aralığı: -
Test Malzemesi (Kitapçık, Form, Bilgisayar Uygulamalı vb.): SBST kelime listesi formu, kalem
Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Uzman eşliğinde- bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: Uygulama 10-15 dk sürmektedir. Farklı testler ile geçirilecek yarım saatlik bir süre sonunda 5-10 dakikalık uzun süreli bellekten hatırlama ve tanıma uygulaması yapılır.
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: C
İlgili Diğer Ölçekler  

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara